Koopwoning - Verbouwen - Aankoopbegeleiding

Ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid - Verduurzamen


Koopwoning


Je eerste woning of ben je doorstromer bij O.G. Hypotheken en Verzekeringen bij ons ben u aan het juiste adres voor het regelen van de hypotheek.

Voor meer info bel 0416-382 382 of vul ons contactformulier in.

Verbouwen

Verduurzamen

De rol van de hypotheekadviseur is cruciaal bij de verduurzaming van de woning. Immers, het ideale moment om investeren in verduurzaming aan de orde te laten komen is als de consument een nieuwe woning koopt of zijn hypotheek oversluit. Denk hierbij aan Zonnepanelen, warmtepompen, isolatie, kozijnen, thuisbatterijen enz....

Voor meer info bel 0416-382 382 of vol ons contactformulier in.

Aankoopbegeleiding

Iedereen heeft zijn specialiteit. Wij hebben ons toegelegd op financiële dienstverlening en zijn gespecialiseerd in aankoopbegeleiding, niet alleen in Heusden en omstreken, maar in heel Nederland. Daarom kunnen we jou helpen bij de aankoop van je woning. Bij onze aankoopbegeleiding kijken we eerst goed naar jouw wensen én financiële mogelijkheden. Vanuit die invalshoek behalen we geweldige resultaten. Je voorkomt dat je een akkoord sluit voor een huis dat de bank achteraf niet wil financieren. En vooral: je voorkomt het wrange gevoel dat je te veel betaald hebt.

Wat is aankoopbegeleiding?

Wat is aankoopbegeleiding eigenlijk? Kort gezegd: wij begeleiden jou naar een goede deal. Maar de beste manier om uit te leggen wat het precies is, is door te vertellen waaruit onze aankoopbegeleiding in grote lijnen bestaat. De vier belangrijkste stappen op een rij.

Stap 1: Wensen en financiële mogelijkheden

We brengen eerst je wensen en financiële mogelijkheden in kaart. Op basis daarvan stellen we een overeenkomst op en gaan we aan de slag. Dit is de basis voor de beste resultaten.

Stap 2: Bezichtigingen regelen
Wij regelen de bezichtigingen voor je.

Stap 3: Beoordeling van de vraagprijs
Voor de bezichtiging kijken wij alvast goed naar de marktwaarde van de woning in kwestie en naar de bijzonderheden. Alles wat jij moet weten om een goed beeld te krijgen, zodat de kans op een miskoop uiterst klein wordt.

Stap 4: Bieden
Het is nooit verstandig lukraak te gaan bieden. Je moet weten wat realistisch is. Daarom gaan we op zoek naar het antwoord op tientallen vragen, waarna we een bod uitbrengen. Wij houden contact met de makelaar, dus daar heb je geen omkijken naar. In de praktijk zien we dat makelaars liever zakendoen met partijen die goede begeleiding hebben.

Stap 5: De aankoop
Uiteindelijk gaat het allemaal om de aankoop. Wat een heerlijk moment, als je zonder te twijfelen je handtekening kunt zetten onder het koopcontract. Je betaalt niet te veel en je koopt een huis waar je met plezier kunt wonen. Wij leveren maatwerk, zodat bij jou de champagne open mag.

Stap 6: Na de aankoop

Contacten makelaar, controle koopcontracten, controle hypotheek en leveringsakte, contacten met de taxateur, contacten met de notaris


Voor meer info bel 0416-382 382 of vol ons contactformulier in.

Ontslag Hoofdelijk Aansprakelijkheid

IWanneer u samen met uw ex-partner een woning gekocht hebt, bent u beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de maandelijkse termijnen: de rente en/of de aflossing. De hypotheekverstrekker wenst dit zo. Wanneer jullie de hypotheekakte getekend hebben, kan de hypotheekverstrekker jullie beiden volledig aansprakelijk stellen voor de resterende schuld als de termijnen niet betaald worden. Bent u alleen eigenaar van de woning, dan bent u in de regel ook alleen aansprakelijk. Zelfs als u hier met uw partner samenwoont.


Zijn jullie getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen, dan is de woning wel jullie gemeenschappelijk bezit maar is alleen de oorspronkelijke eigenaar hoofdelijk aansprakelijk. Bij een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partnerschap onder partnerschapsvoorwaarden dan staat in de voorwaarden welke financiële verplichtingen er gelden.


Als u echter besluit om alleen in de gezamenlijke woning te blijven wonen en uw ex-partner uit te kopen, dan volgt er een ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek. Welke kosten daarmee gemoeid gaan en of deze aftrekbaar zijn, leest u hieronder.


Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek: welke kosten?

Wanneer jullie uit elkaar gaan, moet de partner die de woning overneemt ook het deel van de vertrekkende partner overnemen. Wanneer u uw partner uitkoopt, betekent dat automatisch een ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek. U kunt uw ex-partner alleen uitkopen van de eigen woning als er sprake is van een overwaarde op de woning. De eventuele verkoopopbrengst van de woning zal dan hoger moeten zijn dan de hoogte van de hypotheek. De helft van de overwaarde op de woning is de uitkoopsom voor de vertrekkende partner.


Na ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek zijn de kosten voor de hypotheek voortaan alleen voor de blijvende partner. Daarvoor moet het eigendom van het huis en van de hypotheek aangepast worden. Een gespecialiseerde adviseur, zoals O.G. hypotheken en Verzekeringen kan u hierbij helpen. Met een nieuwe partner de hypotheek overnemen is ook mogelijk. Een nieuwe partner kan zich hoofdelijk verbinden aan de bestaande hypotheek. Hij of zij is dan ook voor 100% aansprakelijk voor de schuld en rentebetaling van de hypotheek. Op deze manier kan de volledig benodigde hypotheek verkregen worden.


Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek aanpassen

Wanneer u ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek aanvraagt, wordt er eerst gekeken of u voldoende inkomen hebt om de kosten voor de hypotheek alleen te kunnen dragen. Daarvoor wordt niet alleen naar uw salarisstrook gekeken, maar ook naar andere leningen en eventuele partneralimentatie.


Daarna wordt gekeken of de waarde van de woning hoog genoeg is voor de benodigde hypotheek. Als u de helft van de overwaarde als uitkoopsom moet betalen aan uw ex-partner, moet u misschien een tweede hypotheek nemen of de huidige hypotheek verhogen. Als er daarentegen juist sprake is van onderwaarde kijken we of en hoe we dat op kunnen lossen of dat het huis verkocht moet worden. Heeft u niet het volledige eigendom van de woning dan heeft u met nieuwe fiscale regels te maken. Ook als u uw hypotheek moet verhogen om de uitkoopsom te kunnen betalen.


Kosten ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek aftrekbaar?

Een scheidingsmediator als Bliss Mediators vraagt het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek aan bij de hypotheekverstrekker. U krijgt van de hypotheekverstrekker vervolgens een (kosten)offerte en een akte. De hypotheekverstrekker heeft dan naar uw inkomen gekeken, naar het convenant, de waarde van de woning en de akte van verdeling voor het eigendom van het huis.

Is er alleen een ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek, dan is er geen nieuwe hypotheekakte nodig en hoeft u geen kosten bij de notaris te maken. Wordt de hypotheek wel overgesloten dan zijn deze kosten voor de partner die oversluit en deze kosten zijn dan aftrekbaar bij de belasting. In tegenstelling tot de kosten voor ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek zijn de kosten voor de akte van verdeling niet aftrekbaar.


Bent u akkoord met (de offerte voor de wijziging van de hypotheek en) de akte van ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid, dan kunt u beide documenten tekenen. De vertrekkende partner moet eveneens de akte van ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid tekenen. O.G. Hypotheken en Verzekeringen stuurt de getekende documenten daarna weer terug naar de hypotheekverstrekker en u bent nu klaar om alles bij de notaris officieel vast te leggen.


Voor meer info bel 0416-382 382 of vol ons contactformulier in.

Hypotheekvormen

Annuïteitenhypotheek
U lost bij een annuïteitenhypotheek gedurende de looptijd de hele hypotheeklening af. Zolang de hypotheekrente niet wijzigt, betaalt u maandelijks een vast bedrag aan de geldverstrekker, de zogenoemde annuïteit. Dat vaste bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. De verhouding tussen die delen verandert gedurende de looptijd. In het begin lost u weinig af en betaalt u veel rente. Aan het einde van de looptijd lost u veel af en betaalt u minder rente.
Lineaire hypotheek
Bij een lineaire hypotheek betaalt u maandelijks een deel aflossing en een deel rente. De aflossing is iedere maand hetzelfde. Is de looptijd van de lening bijvoorbeeld dertig jaar (360 maanden), dan lost u maandelijks 1/360e deel van de hypotheekschuld af. Hierdoor daalt de hypotheekschuld in een rechte lijn (lineair), net als de rentelasten.
Aflossingsvrije hypotheek
Bij deze hypotheekvorm betaalt u maandelijks alleen rente over de hypotheeklening. U bouwt met de hypotheek geen vermogen op waarmee u de hypotheekschuld kunt aflossen. Als u niet tussentijds uit eigen initiatief aflost, blijft de schuld tijdens de looptijd hetzelfde. Bij verkoop van het huis, of aan het einde van de looptijd, moet u in principe de hele lening terugbetalen. Een aflossingsvrije hypotheek loopt meestal 30 jaar, net als veel andere hypotheken.
Spaarhypotheek
Een spaarhypotheek is een combinatie van een hypotheek en levensverzekering. Uw maandelijkse lasten bestaan uit hypotheekrente en de verzekeringspremie. De premie bestaat uit een spaardeel en een overlijdensrisicopremie. De verzekering is meestal verbonden aan de hypotheek. Op de einddatum wordt het gegarandeerde kapitaal uitgekeerd, waarmee u de hypotheek kunt aflossen. Als de verzekerde tussentijds overlijdt, komt het gegarandeerde kapitaal eveneens vrij. De hypotheekrente is gelijk aan de spaarrente. Als de hypotheekrente wijzigt, verandert ook de spaarrente. Daardoor verandert vervolgens ook het bedrag dat u aan spaarpremie betaalt.
Bankspaarhypotheek
Bij een bankspaarhypotheek spaart of belegt u voor de aflossing van de hypotheek. Dit doet u niet via een gekoppelde verzekering (Kapitaalverzekering Eigen Woning, KEW) maar via een gekoppelde bankspaarrekening: de Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Hebt u gekozen voor sparen dan is de rentevergoeding op uw spaarrekening (SEW) even hoog als de rente die u over uw hypotheek betaalt. Kiest u voor beleggen, dan is uw rendement onzeker en weet u niet hoe hoog het eindkapitaal wordt. In de bankspaarhypotheek zit geen overlijdensriscoverzekering. Als u dat wilt of moet, kunt u zelf kiezen bij welke verzekeraar u een overlijdensrisicoverzekering afsluit.
Beleggingshypotheek
U lost bij een beleggingshypotheek niet direct af op de hypotheek maar belegt om aan het einde van de looptijd met het opgebouwde kapitaal de hypotheek af te lossen. Beleggen kan via een levensverzekering of via een beleggingsrekening.

Beleggen via een levensverzekering
De maandelijkse premie die u betaalt, wordt belegd in een levensverzekering. De hoogte van de uitkering van de levensverzekering aan het einde van de looptijd is afhankelijk van de netto beleggingsresultaten. In de levensverzekering kunt u ook een dekking tegen overlijden afspreken.

Rechtstreeks beleggen via een beleggingsrekening
U stort geld op een beleggingsrekening. Dit kan eenmalig bij aanvang, of periodiek gedurende de looptijd. Uw stortingen worden gebruikt voor de aankoop van bijvoorbeeld aandelen, obligaties of beleggingsfondsen. Tegen overlijden wordt apart een overlijdensriscoverzekering afgesloten.
Levenhypotheek
Bij een levenhypotheek belegt u in een levensverzekering om de hypotheek aan het einde van de looptijd af te kunnen lossen. De einduitkering kent een minimumgarantie. Door winstdeling wordt deze hoger als de betrokken verzekeraar (meer) winst maakt.


Clients

Trusted by companies

Company

Company

Company

Company

Like our work?

Let's work together


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page.

unsplash